Trenażer śmietnika

Symulator pożaru pojemnika na śmieci o pojemności 1100l jest urządzeniem przeznaczonym do doskonalenia umiejętności operowania prądami gaśniczymi w sytuacjach zagrożeń pożarowych kontenerów w których mogą być materiały palne i łatwopalne.

Symulacja pożaru rozpoczyna się poprzez zapłon pierwszego palnika przy zamkniętej klapie górnej pojemnika, co powoduje nagrzanie zewnętrznej powierzchni kontenera oraz wydobywanie się dymu. Po przystąpieniu do działań gaśniczych w momencie otwarcia klapy, następuje zapłon pozostałych palników. Otrzymujemy efekt otwartego płomienia.

Trenażer zasilany jest z zestawu dwóch butli z gazem propan.  Posiada zestaw baterii akumulatorowych, pozwalających na przeprowadzenie 8h ćwiczeń bez konieczności doładowywania. Panel sterujący posiada przyjazny interfejs nad jego kontrolą czuwa system RAF23.

W celu uzyskania efektu zapłonu cieczy łatwopalnych istnieje opcja wyposażenia trenażera w rozpylacz paliw płynnych. Urządzenie dozuje w kontrolowanych ilościach rozpylone paliwa płynne na rozgrzaną powierzchnię misy, dzięki czemu uzyskujemy efekt gwałtownych płomieni.

W kontenerze dodatkowo spalane mogą być różne stałe materiały palne, wiernie symulujące warunki naturalnego pożaru.