Trenażer prądów gaśniczych

Ćwiczenia prowadzone są z użyciem linii gaśniczych obsługiwanych przez jedną lub dwie roty straży pożarnej. Charakterystyczna dla urządzenia jest nieskończona ilość różnych scenariuszy pożarów uzyskiwanych dzięki modelowaniu powierzchni gaszonej.

Modułowa konstrukcja urządzenia zapewnia możliwość nauki operowania prądami gaśniczymi w przypadku spalania na powierzchniach poziomych, pionowych, ukośnych, zamkniętych lub otwartych, tj:

• Płaska powierzchnia pozioma (rozlewisko);

• Pionowa (ściana);

• Skośne ustawienie pod różnymi kątami (np. skrzydło samolotu);

• Pożar urządzenia w kształcie tuby;

• Pożar w narożniku wewnętrznym czy zewnętrznym obiektu gaszonego;

• Pożar urządzenia w kształcie litery „U” (zewnętrzny i wewnętrzny);

Efekt gaśniczy (wyłączenie sekcji palników) uzyskiwany jest dzięki skutecznemu obniżeniu temperatury powierzchni gaszonej. Uzyskujemy w ten sposób obiektywność, wymierność oraz powtarzalność prowadzonych ćwiczeń. Dodatkowym atutem jest możliwość ustawienia temperatury zgaszenia palnika, co umożliwia symulowanie pożarów różnych typów materiałów. Instruktor ma możliwość prowadzenia ćwiczenia w układzie ciągłym z ręcznym odłączaniem / dołączaniem poszczególnych 12 sekcji urządzenia.

Panel sterujący posiada przyjazny interfejs nad jego kontrolą czuwa system RAF23. Urządzenie w wersji mobilnej zasilane jest z zestawu 6 butli z gazem propan przewożonych na przyczepie transportowej wraz ze zwijadłem do węża gazowego oraz wciągnikiem linowym ułatwiającym zarówno załadunek trenażera, jak i wymianę zestawu butli.

Trenażer opcjonalnie wyposażony jest w:

  • odstraszacz hukowy, tzw. armatkę hukową emitującą jednorazowy głośny huk przy detonacji
  • odstraszacz ogniowy emitujący pojedynczy skupiony płomień ukierunkowany prostopadle do pozycji ściany.

 

Ze względu na nowatorskie rozwiązania urządzenie zostało zastrzeżone w Urzędzie Patentowym.

Trenażer prądów gaśniczych