NE

Z uwagi na swoją bardzo lekką konstrukcję i niewielkie wymiary po złożeniu, mogą być wykorzystywane jako podstawowy sprzęt ewakuacyjny przez placówki zdrowia, szpitale, domy opieki społecznej, zakłady pracy, koleje, linie lotnicze oraz wojsko.

Mogą być także wykorzystane jako nosze pomocnicze w ambulansach. Możliwość zastosowania pasów szelkowych. Nosze ewakuacyjne w pełni odpowiadają wymogom porozumienia STANAG.

Specyfikacja