Firma ARKOM prowadzi szkolenia zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa technicznego, chemicznego oraz medycznego .

Szkolenia te dedykowane są dla różnych grup zawodowych obejmujących wymogi prawne oraz uwzgledniające zagrożenia mogące wystąpić na danym stanowisku pracy .

Szkolenia dla : administracji samorządowej, nauczycieli, pracowników centr handlowych,  ratowników i pracowników zatrudnionych w przemyśle, strażaków PSP i OSP .

Zajęcia są realizowane w oparciu o różne programy uwzgledniające  specyfikę zawodu, część teoretyczna i praktyczna dostosowana  do potrzeb zamawiającego . Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy i instruktorzy  z dużym doświadczeniem zatrudnieni w firmie i współpracujący z nami .

Zajęcia praktyczne przeprowadzane są miedzy innymi na trenażerach produkowanych przez naszą firmę . Trenażery pożarowe i ratownicze pozwalają odzwierciedlić zagrożenia na danym stanowisku pracy  w sposób bezpieczny, pozwalający wyrobić odpowiednie nawyki podczas wystąpienia zagrożenia oraz nauczyć taktyki działania podczas ich zwalczania .

Drugą grupą szkoleń stanowią szkolenia serwisowe oraz obsługowe sprzętu który produkujemy .