Trenażer zbiornika LPG

Trenażer zbiornika LPG służy do ćwiczeń z zakresu usuwania nieszczelności powstałej na zaworze rurociągu gazowego.

Ćwiczenia prowadzone są w trzech wariantach – pożar  gazu wydobywającego się:

  • z dławicy,
  • z kryzy łączącej zawór ze zbiornikiem,
  • na wylocie rurociągu.

Ćwiczenie polega na zsynchronizowanej pracy dwóch rot, jednej dławiącej płomień poprzez podanie prądu mgłowego oraz drugiej usuwającej nieszczelność przy użyciu narzędzi, bądź dokręcającej zawór ręcznie.

Zakończenie ćwiczenia następuje automatycznie po usunięciu nieszczelności.

Trenażer zasilany jest z zestawu trzech butli z gazem propan. Panel sterujący posiada przyjazny interfejs nad jego kontrolą czuwa system RAF23.